کاسا - ۱۰۰۰

كاسا - ۱۰۰۰ پروژۀ انتقال برق است که به وسیلۀ آن ۱۳۰۰ میگاوات برق از کشور های قرغیزستان و تاجیکستان از مسیر افغانستان به پاکستان انتقال می یابد. کشورهای قرغیزیستان و تاجیکستان منابع غنی تولید برق آبی را دارا می باشند، در حالی که کشور پاکستان به انرژی برق اشدّ ضرورت دارد و در موسم گرما از کمبود و نبود برق به شدّت رنج می برد. برای رفع این معضل طرح پروژۀ کاسا – ۱۰۰۰ روی دست گرفته شد تا باشد انرژی مازاد کشور های متذکره آسیای مرکزی را در موسم گرما به کشور پاکستان از طریق افغانستان انتقال دهد و منحیث نخستین زیربنای تجارت انرژی برق در منطقه عرض وجود نماید. در واقع، این پروژه روابط سیاسی و اقتصادی را میان دو منطقه ی بزرگ جهان با محوریت افغانستان تأمین، گسترش و مستحکم می گرداند و جایگاه افغانستان را منحیث مسیر مطمئن ترانزیتی پروژه های منطقه یی برجسته می سازد. از سوی دیگر، تطبیق این پروژه و عبور آن از مسیر افغانستان زمینه ساز کسب در آمد از ترانزیت انرژی برق گردیده و باعث تقویت ثبات و رشد اقتصادی افغانستان خواهد شد. گفتنی است که پروژه کاسا-۱۰۰۰ از منطقه داتکا در شمال قرغیزستان آغاز می شود، و با عبور از کشورهای تاجیکستان و افغانستان به منطقه نوشهره پشاور پاکستان می انجامد که طول مجموعی آن 1227 کیلومتر می باشد.

اخبار، قصه های موفق و سایر


Card image

پروژهٔ تمدید برق شهری در ولسوالی حصهٔ اول کاپیسا

۲۰ اسد ۱۴۰۰ کار پروژهٔ تمدید برق شهری در قریهٔ مقصودخیل ولسوالی حصهٔ اول کوهستان ولایت کاپیسا تحت چتر وزارت احیا و انکشاف دهات از سوی برنامه حمایت از جامعه کاسا – ۱۰۰۰ (CASA-CSP) بیس از ۵۰ در ادامه>

Card image

جریان کار ساخت سه پروژه به ارزش حدود ۴،۵ میلیون افغانی در قریهٔ بوز خورد

۱۱ اسد ۱۴۰۰ کار ساخت ۱۸۰ متر دیوارمحافظوی، ۳ حقابه ویک کانال آب زراعتی به ارزش ۴ میلیون و ۴۷۵ هزارافغانی از سوی برنامه حمایت از قریهٔ کاسا-۱۰۰۰ زیر چتر وزارت احیا و انکشاف دهات، در روستای بوزخورد م ادامه>

Card image

کار ساختمان ۱۵۰۰ متر کانال در ولایت کاپیسا جریان دارد

۵ اسد ۱۴۰۰ در مربوطات ولسوالی نجراب، ولایت کاپیسا جریان کار ساختمانی کانال از سوی برنامه حمایت از قریهٔ کاسا – ۱۰۰۰ (CASA-CSP) زیر چتر وزارت احیأ و انکشاف دهات  جریان دارد. کانال متذک ادامه>

پروژه كاسا - ۱۰۰۰ روابط سیاسی و اقتصادی را میان دو منطقه ی بزرگ جهان با محوریت افغانستان تأمین، گسترش و مستحکم می گرداند و جایگاه افغانستان را منحیث مسیر مطمئن ترانزیتی پروژه های منطقه یی برجسته می سازد.

نهاد های تطبیق کننده


دافغانستان برشنا شرکت

د افغانستان برشنا شرکت مصمم است تا به یک شرکت پیشتاز در حصۀ تولید و توزیع برق و انرژی قابل تجدید با در نظرداشت سطح پوشش خدماتی، کیفیت، اطمینان و اقتصادمحور، خدمات در منطقه مبدل گردد..... ادامه

وزارت احیاء و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات با دستور العمل استراتژی جدید با هدف کاهش فقر، بلند بردن سطح اقتصادی و اجتماعی روستاها و حمایت از جامعه‌ی روستایی تاسیس شد. اصلاحات عظیم اداری، بازسازی و نوسازی از دستاوردهای بزرگ این وزارت در راستای برآوردن نیازمندی‌های مبرم روستانشینان افغانستان است. ... ادامه

اداره تنظیم خدمات انرژی

اداره تنظیم خدمات انرژی با برخورداری از ساختار مدیریتی پویا، منابع بشری کارآمد و تکنالوژی مدرن، انرژی مطمئن، استطاعت‌پذیر و پایدار را به‌منظور رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی از طریق مدیریت همه‌جانبه‌ی انکشاف انرژی و ایجاد بازار برق، برای مردم تأمین ‌نموده و افغانستان را به مرکز تبادل انرژی منطقه مبدل خواهد ساخت. ادامه